Petr Kraus pro Právo: Jsme švýcarský protektorát?

Články
Právo
2. prosince 2013

Do pátečního rozhodnutí Švýcarského soudu jsem se domníval, že jsme svým jednáním měli poškodit Českou republiku a Mosteckou uhelnou společnost. Nejnovější verdikt ale ukázal, že hlavním a vlastně jediným poškozeným v kauze MUS je Švýcarsko.

Mám-li být upřímný, zase tolik mě to nepřekvapilo. O peníze jde až v první řadě. I čeští novináři zaznamenali, že se Švýcarská veřejnost po celou dobu, kdy jsme zde byli vyšetřováni, ptala, proč má Švýcarsko nést náklady za stíhání v kauze, která se stala někde jinde, netýká se Švýcarského majetku a z velké části ani jejích občanů. A teď to konečně ví: "Milý daňový poplatníku, tady máš milióny franků!" Jak je to možné? Mezi množství faktů stačilo zamíchat nesrozumitelné polopravdy, roztlouct vše na prášek a zase slepit, to vše opakovat tak dlouho, až se v tom nikdo nevyzná, a k všeobecnému překvapení nakonec říct: "Všechno je moje."

Švýcarskem utrpěná škoda je prý dokonce tak velká, že na ni nebudou stačit zablokované peníze a obvinění ještě budou muset připlatit sumu, která přepočteno dělá okolo dalších dvou a půl miliardy korun. A právě podobnost této sumy s vyčíslením škody, kterou jako poslední částku uvádí český stát, mě přivádí na myšlenku, že tenhle rozsudek zase není tak absurdní, jak na první pohled vypadá.

Švýcarsko si ponechá těch 13 a půl miliardy korun, které už má, a českému státu "daruje" zbytek, který z velké části nikdy nikdo neuvidí. Za sebe alespoň mohu říci, že sumou, kterou po mně Švýcarsko nárokuje, jednoduše nedisponuji, a myslím, že to samé mohu říci i za ostatní.

V každém případě platí, že optimismus deklarovaný právními zástupci českého státu je poněkud předčasný. Švýcarsko zatím dělá vše pro to, aby si peníze mohlo ponechat všechny.

Pro českou veřejnost se tak otevírá prostor k otázce, zda si z ní náhodou někdo nevystřelil. Prostřednictvím inscenované soudní frašky se zmocnil peněz jejích občanů a česká vláda tomu nejen asistovala, ale ještě poděkovala. Až se zjistí, že ČR nic nedostane, vina bude nejspíš přičtena laxnímu přístupu některých politiků, a nikoli tomu, že se české úřady nechaly napálit vidinou lacino získaných miliard. Ochrana českých občanů přitom logicky musela jít stranou.

Možná by se nyní ČR ještě mohla Švýcarsku omluvit a slíbit, že už budeme hodní. Od teď každý český občan totiž ví, že kromě zákonů vlastní země musí při svém jednání dbát i na to, aby neporušil Švýcarské zákony, byť ani na okamžik neopustil naše území.

Jenže ani to nemusí stačit, když máte peníze, které ve Švýcarsku chtějí. Tak už to chodí v zemích, které rezignují na vlastní suverenitu. A o to právě jde. Přikyvováním Švýcarskému rozsudku se Česká republika stává protektorátem Švýcarské federace.

Petr Kraus

©2014