Petr Kraus v deníku Právo - Mostecká a OKD: Jedna verbež?

Články
Právo
27. září 2013

S tím, jak postupně vycházejí na povrch informace o skutečném stavu OKD, je příběh Bakalova impéria nevyhnutelně srovnáván s kauzou Mostecké uhelné společnosti.

Obě kauzy jsou si podobné v tom, jak začaly. Na začátku stála v obou případech bláhová představa, že když si v takto strategických podnicích stát ponechá podíl 46%, nikoho nenapadne shromáždit rozhodujících 54%, které stát pustil do světa. Případ OKD potvrzuje, že koncentrace akcií v případě MUS (stejně jako osmi plynárenských distributorech či IPB) nebyla žádnou perverzitou, ale jen projevem železného zákona svobodného trhu: objeví-li se příležitost, někdo ji dříve nebo později využije.

Ministerstvo zvolilo doprodej svého podílu do rukou managementu, protože se v obou případech spoléhalo, že "havířský" management podnik nevysaje a nezmizí v daňovém ráji, nýbrž jej bude zušlechťovat a zajistí budoucnost alespoň části z několika tisícovek zaměstnanců obou podniků.

Pocity státních úředníků vyjádřil tehdejší náměstek Milana Urbana, ministra průmyslu a obchodu, Martin Pecina: "Já jako strojní inženýr se k tomu neumím vyjádřit. Ale jsou to bývalí havíři, kteří firmu vedou dobře. Já je považuji za velice solidní a schopné manažery."

Tady podobnost končí. Manažeři Mostecké po odkoupení podílu 46% od státu v roce 1999 zůstali vlastníky až do roku 2004, kdy MUS začal postupně přebírat Pavel Tykač. Můžeme jim možná vyčítat hodně věcí, ale asi ne to, že se zpronevěřili své "havířské misi".

Od roku 2003 MUS zaměstnává stabilně kolem 4,5 tisíce osob a zajišťuje v okrese Most 6,2% pracovních míst. Pokud budou uvolněny na Mostecku limity těžby, může dnešní Czech Coal frontu na mosteckém úřadu práce ještě podstatně zkrátit.

Jak známo, na Ostravsku a Karvinsku je dnes situace zcela jiná. OKD bude propouštět po tisícovkách. Jak se stalo, že jeden z největších producentů černého uhlí v Evropě nemluví o větším či menším útlumu, ale prostě o exitu?

Když v Mostě nastoupil v roce 1997 jako generální ředitel Antonín Koláček, činily náklady na 1 vytěženou tunu 575 Kč. Následoval propad objemu těžby o desítky procent a navzdory restrukturalizaci se náklady na tunu vyšplhaly až nad 1100 Kč v roce 1999. V roce 2002 však byla MUS zpátky na 577 Kč, a to při objemu těžby o čtvrtinu nižším než na začátku. Tato restrukturalizace byla důvodem vysoké ceny zaplacené Pavlem Tykačem a vlastně je i důvodem letošního Švýcarského martyria.

Zdeněk Bakala oznámil restrukturalizaci OKD v květnu 2005. Do managementu postupně přivedl zahraniční manažerské hvězdy ze světových těžařských firem. Jen v roce 2007 pak OKD investovalo do techniky 8,1 mld. Kč.

Zároveň OKD konstatovaly, že podnik nebudí důvěru trhů tím, že má nízký dluh. Rekapitalizací postupně klesl finanční výsledek OKD z +2,1 mld. Kč v roce 2005 až na -0,8 mld. Kč v roce 2011. Z firmy tím zmizela hotovost. Např. v roce 2006 snížila firma vlastní jmění o 20 mld. Kč, které byly vyplaceny akcionářům, a nahradila jej dluhem. Noví vlastníci OKD v čele s Bakalou z podniku údajně odčerpali 75 mld. Kč.

Jaké jsou výsledky Bakalovy restrukturalizace? Celkové náklady OKD na vytěženou tunu vzrostly od roku 2005 z 2898 Kč až na 3700 Kč. To vše v období stabilního objemu těžby.

Podle Martina Pavlíka z Conseg Investments jsou OKD "při současném vysokém zadlužení vlastně pouze jakousi proxy na ceny uhlí, jež v následujících měsících určí, zda společnost přežije, či zbankrotuje." Jinými slovy, tzv. "rekapitalizací" se vysály provozní rezervy do té míry, že OKD dnes kouká nad vodou jen nos. Když voda ještě stoupne, tak...

Podobnost mezi Mosteckou a OKD se tak postupně bohužel stala pouze náhodnou. V Ostravě se nyní hraje o 13 tisíc zaměstnanců plus cca 3 tisíce agenturních pracovníků. A mimochodem, též o to, jestli tato země je schopna živit své obyvatele alespoň těžbou a prodejem toho, co nám nadělila příroda.

Oproti tomu u soudu ve Švýcarsku se pouze schyluje k tomu, že Pavel Tykač opět nebude muset zaplatit za to, co si koupil. Mostečtí horníci jsou totiž "v pohodě".

Petr Kraus,
bývalý menšinový akcionář Mostecké uhelné společnosti,
Právo, 27. září 2013

©2014