Kriminalizace

Před zahájením trestního stíhání v České republice v roce 2012 proběhlo celkem třikrát (v letech 19992001 a 2008) důkladné policejní prověřování nákupu akcií Mostecké uhelné společnosti, a to za účasti různých vyšetřovatelů i policejních útvarů. Pokaždé byla věc odložena s konstatováním, že k žádnému trestnému činu nedošlo. V každé fázi šetření na věc dohlíželi i příslušní státní zástupci, kteří se ve všech případech s postupem a s výsledky práce policie zcela ztotožnili.

Zlom nastal v roce 2012, kdy došlo k politizaci celé kauzy s výrazným přesahem do mediálního prostředí na základě údajné neochoty tehdejší vlády a vedení státního zastupitelství (VSZ Praha) poskytnout podklady k vyšetřování tohoto případu švýcarské prokuratuře, která tvrdí, že v roce 1999 měla prodejem minoritního podílu akcií MUS vzniknout škoda ve výši dvanácti miliard korun. Celá kauza zároveň časově ideálně zapadla do kulminující protikorupční hysterie.

Vedle politizace případu a tlaku na represivní orgány situaci nějakým způsobem řešit, sehrála svou nezanedbatelnou roli i tehdy probíhající tzv. „válka žalobců“. Nové vedení státního zastupitelství se všemožně snažilo prezentovat jako neohrožený strážce zákonnosti, na rozdíl od předchozích „zametačů kauz". Případ MUS se tak protnul se snahou vlády a jejích ministrů (Pospíšil, Kalousek) „odklonit“ od sebe médii a opozicí kritizovaný postup v (ne)připojení se k trestnímu stíhání ve Švýcarsku a tedy k nároku České republiky na náhradu údajně způsobené škody.

Kauza Mostecké uhelné společnosti proto byla použita jako exemplární příklad účelové snahy o kriminalizaci jednání, které ani policií ani státními zástupci opakovaně nebylo hodnoceno jako trestné. O účelovosti ostatně svědčí i chatrné „důkazy“ a nepodložené spekulace uvedené v policejním usnesení, jakož i skutečnost, že trestní stíhání zahájil stejný důstojník, který celou věc již prošetřoval a odložil v roce 2008.

©2014